Du har möjlighet att anpassa dina utskrivna fakturor.

Fakturamall

Det finns olika mallar tillgängliga.
Gå till Inställningar -> Betalning & fakturering -> Fakturering i Sirvoy -> Redigera -> Fakturamall för att ändra fakturamall.

Fakturapriser

Ni kan välja att exkludera eller inkludera moms för varje produkt på fakturan.
Observera att båda alternativen kommer att ha moms angiven i ”totalt” på fakturan.
Gå till Inställningar -> Betalning & fakturering -> Fakturering i Sirvoy -> Redigera -> Fakturapris för att ändra fakturapris.

Förvalt språk för fakturor

Som standard skapas fakturan på det språk som gästen valt i bokningsformuläret. Men man kan också ändra standardspråket till det som gäller för Sirvoy-kontots lokaliseringsinställningar.. Gå till: Inställningar -> Betalning & fakturering -> Fakturering i Sirvoy -> Redigera -> Förvalt språk för fakturor för att ändra förvalt språk för fakturor.

Inom en bokning kan man också skapa en faktura på flera andra tillgängliga språk. När den har skapats kommer fakturan alltid att skrivas ut på det valda språket.