Gör en bokning anonym

Ni kan ta bort personuppgifter från en bokning och göra den anonym på gästens begäran. Öppna bokningen det gäller och …

Hur kan vi justera rumstilldelningen?

Ni kan ändra hur era rum kommer att tilldelas genom att gå till Inställningar->Bokningsformulär->Allmänna inställningar för bokningsformulär->Redigera->Rumstilldelning. Inställningarna kommer att tillämpas …

Inställning – Tillåten längd på vistelse

Ni kan ställa in den minsta och maximala antalet nätter som är tillåtna. Till exempel kan ni kräva en vistelse …

Hur lägger man till kreditkortsdetaljer i en bokning som är gjord i systemet?

Stripe-lösningen låter er lagra och senare debitera kreditkort både från bokningar som kommer från bokningsformuläret på er hemsida, formuläret ”Visa/ändra” …

”Spara kortuppgifter säkert”-funktionen

Med ”Spara kortuppgifter säkert”-funktionen kan ni säkert lagra kreditkortsuppgifter i bokningar, med tvåfaktorsautentisering och ett tokeniserings- och de-tokeniseringsverktyg. Ni aktiverar …

Låt gästerna betala återstående saldo

Ni kan begära att gästerna betalar antingen återstående eller hela beloppet, eller lägger till sina kreditkortsuppgifter via funktionen Visa/ändra bokning (granskningsformuläret). Den …

Kan bokningsmotorn användas tillsammans med Joomla?

Ja det är lätt att inkludera Sirvoys bokningsformulär på en webbplats som körs med Joomla. Lägg bara till URL-alternativet (fristående …

Demo av bokningsmotor

Här är ett exempel på hur bokningsformuläret kan se ut på en fristående sida. Bokningsmotorn kan också integreras på er …

Behöver jag ha ett kassaregister kopplat till Skatteverket när jag använder Sirvoy?

Om du aktiverar ”kontant faktura” modulen under Inställningar -> Betalningar & Faktureringar -> Fakturering i Sirvoy” och använder dig av den för all …

Skicka e-postmallar per kategori

För att få detta att fungera är det viktigt att alla inställningar nedan är korrekta: Lägg till en kategori för …

Gör Sirvoy backup på sina servrar?

Säkerhetskopior görs på krypterade GDPR-certifierade backupservrar för att förhindra förlust av data.