Skapa rabatter för längre vistelser

Gå till Inställningar->Prisändringar->Rabatt för längre vistelser och klicka på ”Registrera rabatt för serie av nätter”. Rabatter kan skapas för hela …

Göra rumstyper tillgängliga för enbart veckobokningar

Gå till Inställningar->Restriktioner->Bokningsbara dagar och klicka på ”Ange ny period”. Ange datumintervall när inställningen ska gälla. Om ni inte anger …

Visa vecko- eller månadspriser istället för pris per natt

Ni kan skapa vecko- och månadspriser genom att gå till Inställningar->Prisändringar->Rabatt för längre vistelse. Dessa priser visas endast om sökdatum …