Varför visas inte våra priser på TripAdvisor?

Om ni väljer att betala den högre provisionen kommer er anläggning att få hälften av resenärernas recensioner på ”Book on …

Ställ in TripAdvisor TripConnect

Följ stegen nedan för att aktivera TripConnect: Logga in på ert konto hos TripAdvisor. Godkänn användarvillkoren för TripConnect. Bekräfta att …

I vilka länder är TripAdvisor Instant Booking tillgänglig?

TripAdvisor Instant Booking är för närvarande endast tillgänglig i följande länder: USA, Storbritannien, Australien, Filippinerna, Indien, Irland, Kanada, Malaysia, Nya …

Ställa in TripAdvisor Instant Booking

Följ stegen nedan för att aktivera Instant Booking: Logga in på TripAdvisor Management Center och följ anvisningarna för att aktivera …

Vad är skillnaden mellan TripConnect och Instant Booking?

TripConnect är en annonsering där kostnaden baseras ”per klick” och gästerna omdirigeras från TripAdvisors hemsida till den hemsida där er …

Vad är TripAdvisor ReviewExpress?

TripAdvisor Recension Express är ett gratis insamlingsverktyg för recensioner. Via TripAdvisor kan ni skicka en förfrågan till era gäster efter …