Är Sirvoy kompatibelt med PCI?

Ja, Sirvoy är kompatibelt med PCI. Vi använder SSL (Secure Sockets Layer) för att säkerställa att all kommunikation är säker. …

Har Sirvoy ett SSL-certifikat?

Ja, Sirvoy använder SSL (Secure Sockets Layer) för att säkerställa att all kommunikation, inklusive bokningsprocessen och bakomliggande systemprocesser, är säkrade. …