Inkluderar Sirvoy ett CRM-system?

Vi planerar att utveckla ett grundläggande Customer Relations Management System (Kundregister) som en del av Sirvoy. Detta kommer hjälpa er …