Gör en bokning anonym

Ni kan ta bort personuppgifter från en bokning och göra den anonym på gästens begäran. Öppna bokningen det gäller och …

Sirvoy som Personuppgiftsbiträde och GDPR lagen

Våra allmänna användarvillkor omfattar alla de grundläggande villkoren mellan Er och Sirvoy i den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR), till exempel att Sirvoy fungerar …

Erhålla samtycke för behandling av personuppgifter (GDPR)

Enligt Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) i den Europeiska unionen måste all behandling av personuppgifter ha en laglig grund, vilket kan inkludera …

Vad gäller angående dataskydd och GDPR?

Vi tar skydd av data och integritet mycket seriöst. Sirvoy hanterar er företagsinformation och gästdata säkert och konfidentiellt, och enligt …