Sirvoy som Personuppgiftsbiträde och den nya GDPR lagen

Våra allmänna användarvillkor  omfattar alla de grundläggande villkoren i den nya GDPR lagen. Tex så omfattas Sirvoy:s roll som Personuppgiftsbiträde, så …

Erhålla samtycke för behandling av personuppgifter (GDPR)

Enligt bestämmelserna i Europeiska unionen måste ni få tillstånd att behandla en gästs personuppgifter. Följande information är inte avsedd som …

Vad gäller angående dataskydd och GDPR?

Vi tar skydd av data och integritet mycket seriöst. Sirvoy hanterar er företagsinformation och gästdata säkert och konfidentiellt, och enligt …