Fullständigt innehåll i standardkoden för CSS

Om ni som utvecklare önskar justera delar av CSS i bokningsmotorn hittar ni den ursprungliga CSS-koden under Inställningar->Bokningsformulär. Under ”Hantera …

Ta bort texten för rabatt eller avtalskod

Ni kan ta bort texten för rabatt eller avtalskod i bokningsformuläret genom att redigera CSS koden för bokningsmotorn. Gå till …

Redigering av CSS

Ni kan ändra utseende på bokningsmotorn genom att gå till Inställningar->Bokningsformulär->Hantera bokningsformulär och sedan klicka på ”Ändra design”. Här kan …

Visa kalenderöversikten i bokningsmotorn som standard

Ni kan få kalenderöversikten att visas direkt när bokningsmotorn laddas. Gå till Inställningar->Bokningsformulär->Hantera bokningsformulär och klicka på ”Ändra design”. Lägg …

Ta bort upphovsrättstexten i sidfoten

Ni kan dölja upphovsrättstexten genom att redigera CSS-koden för bokningsmotorn. Gå till Inställningar->Bokningsformulär->Hantera bokningsformulär och klicka på ”Ändra design”. Lägg …

Dölj språkväljaren

Ni kan dölja språkväljaren genom att redigera CSS-koden för bokningsmotorn. Gå till Inställningar->Bokningsformulär->Hantera bokningsformulär och klicka på ”Ändra design”. Lägg …