Avbrott på Agoda – Löst

Avbrott på Agoda – Löst

Avbrottet på Agoda har nu lösts. Om ni har fått några bokningar under avbrottet ska de läggas till automatiskt under de kommande 24 timmarna.

Skicka e-post till support@sirvoy.com om ni verkar ha bokningar från Agoda som inte visas i Sirvoy trots att det har gått 24 timmar och glöm inte ge oss ert användarnamn.

Avbrottet startade: 20 september 2019 18:58 CEST Avbrottet slutade: 20 september 2019 23:00 CEST