Vissa problem med leverans av SMS – Löst

Det problem som resulterade i att SMS inte levererades har lösts. Detta orsakades av ett tillfälligt problem hos vår SMS-leverantör. Om du har försökt att skicka något sms under denna period, så måste du skicka det igen.

Område som berörs: Globalt

Problemet startade: 06 augusti 2019 18:37 CEST

Problemet löstes: 06 augusti 2019 18:55 CEST