Booking.com har informerat oss om att de just nu inte skickar vidare några bokningar till några leverantörer därför att de just nu har tekniska problem. De hoppas kunna lösa detta så snart som möjligt men problemet kvarstår för närvarande. Det här påverkar de bokningar du tar emot från Booking.com fram tills uppdaterad information ges.

Om du har mottagit bokningar via Booking.com som du konstaterar inte visas i Sirvoy, skicka oss ett mail tillsammans med ditt hotell- eller användarnamn. Vi kommer att uppdatera den här bloggen med mer information allteftersom vi tar del av den.

Uppdatering: Booking.com har nu informerat oss om att problemet lösts och att kopplingen fungerar igen. Avbrottet sträckte sig mellan kl 12.40 till kl 20.40 svensk tid. Om du skulle se att vissa bokningar fortfarande inte överförts från Booking.com till ditt Sirvoy konto – kontakta vårt support team så importerar de dessa bokningar åt dig.