Systemuppdatering: gamla lösenord kommer att upphöra

OBS! Alla lösenord som inte ändrats under de senaste två veckorna kommer att sluta fungera från 23 maj 08:00 UTC och framåt.
En påminnelse visas på Startsidan som lyder: ”Ditt lösenord upphört snart. Gå till din användarprofil och ändra den. Granska även din e-postadress och ditt mobilnummer så ditt kontot kan återställas om det blir låst.”

Om användarna inte följer uppmaningen att ändra sitt lösenord kommer deras användarkonto automatiskt att låsas.

Följ den här länken för att återställa ert konto om det har hänt: https://sirvoy.se/blog/topic/vart-konto/abonnemang/sa-har-aterstaller-du-ditt-losenord/